Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-23 11:24:25  Adam Wrona

Utworzono artykuł 135588 o nazwie 'Jakość wody'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135588
user_idpuste2500467
resource_idpuste1007
namepusteJakość wody
category_idpuste28093
language_idpuste1
shortpusteJakość wody
fullpuste

Jakość wody.

publishfrompuste2018-05-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustejakosc-wody
2018-05-23 12:19:59  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<p> Jakość wody.</p> ' na '<p> Sprawozdania z badań:</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jakość wody.

Sprawozdania z badań:

 

2018-05-23 13:11:32  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-23 13:39:48  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-30 12:26:49  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-27 10:40:28  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-27 10:50:30  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-08-16 11:20:28  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-08 07:55:44  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-10-08 09:39:37  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-03-14 10:54:48  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-04-24 10:41:38  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-04-24 10:59:40  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona

Załączono plik 403380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2479605
user_idpuste2500467
fobject_idpuste403380
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135588
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona

Załączono plik 426432

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2479606
user_idpuste2500467
fobject_idpuste426432
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135588
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona

Załączono plik 449123

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2479607
user_idpuste2500467
fobject_idpuste449123
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135588
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona

Załączono plik 522124

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2479608
user_idpuste2500467
fobject_idpuste522124
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135588
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona

Załączono plik 541965

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2479609
user_idpuste2500467
fobject_idpuste541965
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135588
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 14:32:44  Adam Wrona

Załączono plik 541966

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2479610
user_idpuste2500467
fobject_idpuste541966
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135588
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się